ტელეკომპანია დიასაკონტაქტო ინფორმაციაშპს ტელეკომპანია "დია"
იურიდიული მისამართი: ქ. ხაშური თამარ მეფის ქ. N1
ფაქტიური მისამართი: ქ. გორი ბაგრატიონის ქ. N46

ოფისის ტელ.: 0(370) 22 60 68       0(370) 27 95 66       +995 595 04 73 01 
საინფორმაციო სამსახური: +995 595 04 73 03       +995 597 02 92 72
სარეკლამო სამსახური: +995 599 06 88 46       +995 595 04 73 04

ელ-ფოსტა: [email protected]
[email protected]
სარეკლამო სამსახური თბილისი
Regional Media Agency
Facebook გვერდი: https://www.facebook.com/regionalmediaagency/ 
ცხელი ხაზის ნომერია: 032 2 44 33 33


Share